אבטחה ופרטיות

אתר זה אוסף נתונים אישיים מהמשתמשים שלו.

 

הודעת פרטיות זו נועדה לספק מידע על האופן שבו dastore אוספת ומעבדת את הנתונים האישיים שלך באמצעות השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו בכתובת https://www.dastore.co.il המפנה למדיניות זו. למטרות מדיניות פרטיות זו, המונחים “משתמש/ת”, “לקוח/ה”, “את/ה” ו”שלך” אמורים להתייחס לאנשים שעליהם אנו עשויים לאסוף נתונים.

 

החנות אחראית לפקח על שאלות הנוגעות למדיניות פרטיות זו. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הודעת פרטיות זו, לרבות כל בקשות למימוש זכויות כלשהן שעשויות להיות מוקנות לך, אנא צור קשר עם קצין הפרטיות בכתובת [email protected].מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי:

 

כאשר אתה מבקר באתר האינטרנט שלנו, השרת שלנו אוסף באופן אוטומטי מידע מסוים שנוצר על ידי דפדפן או מכשיר, אשר עשוי במקרים מסוימים להוות נתונים אישיים, לרבות אך לא רק:

 • הדומיין שלך.
 • כתובת ה-IP שלך.
 • תאריך וזמן הביקור שלך באתר.
 • סוג הדפדפן שלך.
 • מערכת ההפעלה שלך.
 • באילו עמודים ביקרת באתר.
 • מידע אחר אודות המחשב או המכשיר שלך.
 • מדד תנועה באתר.

 

מידע אשר הלקוחות מספקים:

 

על מנת לגשת או להשתמש בחלקים מסוימים באתר או ליהנות מהפונקציונליות המלאה של האתר, או לנהל איתנו עסקים, ייתכן שתתבקש לספק לנו נתונים אישיים מסוימים בדרכים הבאות:

 • על ידי מילוי טפסים.
 • על ידי יצירת משתמש באתר.
 • על ידי רכישה דרך האתר.
 • על ידי רישום לניוזלטר.
 • על ידי יצירת קשר עימנו באמצעות הטלפון, מייל או כל דרך אחרת.

 

אבטחה ופרטיות

 

 1. המשתמש מצהיר כי ידועה לו שהשימוש באתר זה מצריך מסירת מידע אישי (לרבות שם, מייל, מספר טלפון, כתובת ותאריך לידה) אשר יישמר על ידי החנות במאגר מידע הרשום על שמה וכי המשתמש באתר לא יטען כל טענה כלפי החנות ו/או ידרוש ממנה לוותר על כל אחת מהטענות ו/או הטענות הנ”ל בגין מסירת פרטיה והשימוש בפרטיה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 2. פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכת החנות אלא באמצעות גורם סליקה מאובטח חיצוני. 
 3. מאחר שאנו פועלים בסביבה מקוונת, החנות אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב הקיימות. לפיכך, אם יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע המאוחסן בחנות ו/או לפרטי האשראי המאוחסנים על ידי מפעילים חיצוניים ולעשות שימוש לרעה בו, לא יהיו למשתמש טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החנות ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרה של “כוח עליון”, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר ו/או נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע כלשהו יאבד ו/או יגיע לגורם זדוני ו/או ישתמשו בו ללא רשות.
 4. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיה המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהחנות רשאית לאחסן ולהשתמש במידע למטרותיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, והמשתמש לא יטען טענות ו/או תביעות כלפי ו/או ידרוש מאדם כלשהו לייצג את החנות ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה הנוגעים לאמור לעיל. החנות תהיה רשאית לספק נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים במידה והנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישי ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
 5. החנות אחראית לשמירה על פרטיות פרטי המשתמש (במידת האפשר), אך שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (למיטב ידיעתה) במקרה של נזקי התנהגות ו/או מחדלים ו/או כל שלישי ו/או שימוש של המשתמש בשירותי החנות לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם החנות קיבלה צו שיפוטי המורה לה למסור את נתוני המשתמש לצדדים שלישיים וכן לצורך מחלוקות ו/או הליכים משפטיים.
 6. בהרשמה לאתר ובאישור תנאי השימוש הנ”ל להלן ולהלן, מאשר המשתמש לקבל חומרי פרסום, מבצעים, הטבות, שיתוף ועדכונים ישירות מהחנות בקשר לאתר, לאתר ולמוצרים באתר, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. משתמש יוכל להודיע ​​לחנות בכל עת שהוא דוחה קבלת חומר פרסומי ועדכונים. הודעת דחייה תישלח בעת יצירת קשר עם החנות בטלפון: 050-570-5305, או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה אם יימצא בדיוור. 
 7. האתר שולח הודעות בכל דרך, לרבות בדואר, מייל ו/או הודעות טקסט (לרבות לטלפונים ניידים), במסגרת תפעול האתר ו/או במסגרת מתן שירותים למשתמשי האתר, כגון שליחת אימות, מידע, תזכורות להשלמת הזמנות, “מידע פרסומי” וחשבוניות עסקה. המשתמש מאשר בזאת לאתר לשלוח מידע כזה.
 8. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווים הסכמה של המשתמש כי החנות תוכל להפעיל בקרה ממוחשבת על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. החנות תהיה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר על מנת לשלוט ו/או לפקח ו/או לפתח ו/או לשמור על איכות השירותים, רמתם ושלמותם ו/או כדי לעמוד בכל דין ו/או לצרכיו.
 9. החנות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

➤ חזרה לדף הבית

אתר זה משתמש בקובצי עוגיות כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.