תקנון האתר

כללי 

 1. משתמשי האתר (כהגדרת מונח זה להלן) יכולים לגשת למוצרי החנות הן בחנות והן באתר, לצפות בקולקציות ולרכוש מוצרים דרך האתר, הכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (“תנאי השימוש”).
 2. הקפידו לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש. שימוש של משתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים להלן, ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותקנון זה עשוי להשתנות ככל שתמצא לנכון החנות, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החנות ו/או מי בשמם.
 3. אלא אם צוין אחרת, תנאי השימוש מהווים חוזה מחייב בין החנות לבין כל מי שגולש, מתבונן, משתמש, רוכש ו/או משתמש בכל דרך אחרת באתר או במידע המצוי בו (להלן: “המשתמש” או “המשתמשים” , המנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד).
 4. הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות באתר (מלאה או חלקית) בכל עת ללא הודעה מוקדמת (באופן מלא או חלקי).
 5. החנות שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאפשר לכל אדם ולכל קבוצת אנשים להשתמש באתר, ללא קשר לשאלה האם שימוש כאמור אושר בעבר. הפסקת ו/או חסימת הגישה לרכישת מוצרים ו/או גלישה באתר נעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של הנהלת החנות ומכל סיבה שהיא.
 6. המשתמשים הינם בוגרים (מעל גיל 18) אשר אחראים מבחינה משפטית לאכוף את החוזה ומחזיקים בכרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל ואשר בבעלותם חשבון דואר אלקטרוני פעיל. 
 7. המשתמש יבחר את הפריט הרצוי, צבע ומידה, ולכל פריט המוצע באתר יוצג “דף מוצר” ובו מידע על הפריט המוצע ומחירו. החנות רשאית לעדכן מעת לעת דפי מוצרים, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף ו/או להסיר צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת. מובהר בזאת כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות (לרבות הצבעים ופרטי המוצר המופיעים בתמונות) לבין הפריט בפועל, לרבות העובדה שהפריט צולם וכן מוצג על מסך מחשב. אלא אם צוין אחרת, המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ לפי התעריף החוקי ואינם כוללים משלוח ויכולים ועשויים להשתנות.
 8. החנות רשאית, מעת לעת, להציע הנחות, הטבות ומבצעים באתר או באמצעי תקשורת אחרים, לרבות במייל או ב-SMS, בכפוף לתנאי ההטבות כאמור המתפרסמים באותו אמצעי תקשורת. החנות רשאית להפסיק, להחליף או לשנות הנחות, הטבות ומבצעים אלו בכל עת, בהתאם להוראות הדין החל ולתנאים המפורסמים של הטבות אלו.
 9. השלמת עסקת הרכישה מותנית באישור מחברת האשראי ובזמינות המלאי של הפריט המבוקש. עבור פריטים שאזלו במלאי או פריטים עם בעיות משלוח, המפעיל עשוי להודיע ​​לך על ביטול הזמנתך מסיבה כלשהי, ובהתאם יבוטל או יזוכה חיוב כרטיס האשראי על ידי החנות מול חברות כרטיסי האשראי. הודעות כאמור יימסרו למשתמש במייל ו/או בטלפון ו/או בהודעת טקסט לטלפון הנייד, לפי שיקול דעת החנות ובפרטים שבבעלותה. במקרים כאמור, לא יהיו למשתמש כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החנות בעניין זה, וכאשר ביצוע ההזמנה נכשל בפועל, המשתמש יוותר על חיובים כאמור. החנות שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את כמות הפריטים ו/או את כמות ההזמנות בכל הזמנה.

אספקה ומשלוח

 1. המשתמשים יהיו רשאים לבחור בין איסוף עצמי מהחנות של הפריטים המוזמנים לבין ביצוע משלוח ליעד שיבחר. במקרה של איסוף עצמי, המשתמשים יוכלו לאסוף את ההזמנה שביצעו באתר עד 3 ימי עסקים וזאת רק לאחר קבלת הודעה לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד ו/או הודעה טלפונית שתימסר על ידי החנות, בהתאם לשיקול דעתה, כי הפריטים ממתינים במקום האיסוף שנבחר. מקום האיסוף יהא בחנות: גבעת ברנר – מול הדואר. ניתן לרשום דאנס אקדמי סטור בגוגל או ב-waze להוראות הגעה. בין השעות: בימי חול 16:00-19:00 ובימי שישי בתיאום מראש בלבד. יצוין כי יכול ומעת לעת מועדי פתיחת החנות ישתנו ובהתאם יש בכל מקרה לשים לב להנחיות כפי שישלחו כאמור ע”י החנות.
 2. התשלום עבור המשלוח יתווסף לתשלום עבור הפריטים ואינו ניתן להחזר מכל סיבה שהיא למעט כפי שנקבע בחוק. 
 3. יצוין כי זמני האספקה ​​עשויים להשתנות ו/או להתעכב עקב חברות שליחויות ו/או צדדים שלישיים אחרים, אשר אינם תלויים בחנות. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהסחורה תסופק תוך פחות או יותר מהזמן שנקבע, וכי החנות אינה אחראית לעיכובים באספקת הסחורה. 
 4. מובהר, כי במידה והפריטים (כולם או חלקם) אזלו מהמלאי, החנות אינה מתחייבת לזמן האספקה ​​כפי שהוגדר לעיל – אזי החנות תודיע למשתמש אשר הוא זכאי לבטל את ההזמנה ללא תשלום קנס. החנות אינה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים למשתמש ו/או אי אספקתם שנגרמו כתוצאה מכל סיבה שהיא שלא תלויה בה.
 5. אספקת הסחורה מותנה בהצגת תעודת המשתמש והצגת מספר אישור, עסקאות המתקבלות ממערכת ההזמנות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות. מוסכם כי החנות ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש כל אמצעי נוסף כתנאי למסירת פריטים למשתמשים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף להוראות תנאי השימוש ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (החוק והתקנות יכונו יחד להלן: “חוק הגנת הצרכן”) וזאת בתנאי, שלא נעשה שימוש במוצר המוחזר, האריזה לא נפתחה או נפגעה, והמוצר המוחזר לא ניזוק, תווית המוצר והמוצר המוחזר יהיו מקוריים.
 2. ביטול עסקה או החלפת פריט יעשה באמצעות תיאום ישיר מול המוקד הטלפוני של החנות במספר טלפון: 050-570-5305, בימים א’ – ה’, בין השעות 16:00 – 19:00. 
 3. אם תבוטל עסקה שנעשתה לאחר מועד משלוח הפריט למשתמש, יהיה ברור כי דמי המשלוח לא יוחזרו למשתמש.
 4. החזר כספי יכול להתבצע רק בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט המבוקש על ידי המשתמש באמצעות כרטיס האשראי שחויב בעסקה.
 5. לפי הנחיות משרד הבריאות, כל פריטי ההלבשה התחתונה, כולל גרביונים וגרביים, אינם ניתנים להחזר או לא ניתנים להחלפה.
 6. במקרה של “כוח עליון”, לרבות תקלה במחשב, תקלה במערכת הטלפונית, אירוע ביטחוני או תקלה אחרת במערכת התקשורת, החנות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את העסקה ללא חיוב בדמי ביטול, או לספק למשתמש פריט חלופי שווה ערך. אם העסקאות כאמור יבוטלו, החנות לא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמשים או לצדדים שלישיים בשום מקרה, לרבות אך לא רק נזקים שנגרמו כתוצאה מרכישת המוצר ומוצרים ו/או שירותים המוצעים על ידי צדדים שלישיים במחירים גבוהים יותר.

בעלות וזכויות יוצרים

 1. זכויות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החנות בלבד (בין אם רשומות ובין אם לא רשומות) הנוגעות לאתר מכל סוג וסוג, לרבות סימני מסחר, פטנטים, זכויות יוצרים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר ומאגרי המידע שלו (לרבות מוצרים ושירותים), עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, וידאו, טקסט, גרפיקה וכדומה), קוד המחשב של האתר, דומיין וכל פרט רלוונטי אחר של האתר והפעלתו, זה של האתר חנות ו/או הינה רכושו הבלעדי של מי מטעמה, וכל שימוש בזכויות הנ”ל הינו בלעדי לחנות (להלן: “מידע”).
 2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מהמידע באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסט וקוד מחשב) ללא אישור מפורש מראש ובכתב מהחנות.

אחריות

 1. השימוש באתר הינו באחריות המשתמשים בלבד. מובהר כי החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר) שייגרם למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים, כגון עקב גורם כלשהו כתוצאה משימוש או רכישות שבוצעו דרך אתר זה, לרבות אובדן הכנסות ו/או הלנת רווחים מכל סיבה שהיא.
 2. לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החנות בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו. החנות אינה מתחייבת כי תוכן האתר (לרבות תוכן גולשים) יהיה מלא, נכון, חוקי, מדויק או יעמוד בציפיות ו/או דרישות המשתמשים.
 3. משתמש האתר ישפה את החנות, עובדיה, מנהליה ו/או סוכניה בגין כל נזק, הפסדים, אובדן רווחים, תשלומים או עלויות (לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט) כתוצאה מההפרה של התנאים ובגין כל תביעה או דרישות שיוגשו על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מתכני המשתמש ו/או כתוצאה מגישה ו/או גלישה באתר או משימוש בשירותי האתר.

אבטחה ופרטיות

 1. המשתמש מצהיר כי ידועה לו שהשימוש באתר זה מצריך מסירת מידע אישי (לרבות שם, מייל, מספר טלפון, כתובת ותאריך לידה) אשר יישמר על ידי החנות במאגר מידע הרשום על שמה וכי המשתמש באתר לא יטען כל טענה כלפי החנות ו/או ידרוש ממנה לוותר על כל אחת מהטענות ו/או הטענות הנ”ל בגין מסירת פרטיה והשימוש בפרטיה, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 2. פרטי כרטיס האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכת החנות אלא באמצעות גורם סליקה מאובטח חיצוני. 
 3. מאחר שאנו פועלים בסביבה מקוונת, החנות אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב הקיימות. לפיכך, אם יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע המאוחסן בחנות ו/או לפרטי האשראי המאוחסנים על ידי מפעילים חיצוניים ולעשות שימוש לרעה בו, לא יהיו למשתמש טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי החנות ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרה של “כוח עליון”, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף ו/או ישיר ו/או נזק שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע כלשהו יאבד ו/או יגיע לגורם זדוני ו/או ישתמשו בו ללא רשות.
 4. בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיה המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהחנות רשאית לאחסן ולהשתמש במידע למטרותיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, והמשתמש לא יטען טענות ו/או תביעות כלפי ו/או ידרוש מאדם כלשהו לייצג את החנות ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה הנוגעים לאמור לעיל. החנות תהיה רשאית לספק נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים במידה והנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישי ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי.
 5. החנות אחראית לשמירה על פרטיות פרטי המשתמש (במידת האפשר), אך שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (למיטב ידיעתה) במקרה של נזקי התנהגות ו/או מחדלים ו/או כל שלישי ו/או שימוש של המשתמש בשירותי החנות לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם החנות קיבלה צו שיפוטי המורה לה למסור את נתוני המשתמש לצדדים שלישיים וכן לצורך מחלוקות ו/או הליכים משפטיים.
 6. בהרשמה לאתר ובאישור תנאי השימוש הנ”ל להלן ולהלן, מאשר המשתמש לקבל חומרי פרסום, מבצעים, הטבות, שיתוף ועדכונים ישירות מהחנות בקשר לאתר, לאתר ולמוצרים באתר, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. משתמש יוכל להודיע ​​לחנות בכל עת שהוא דוחה קבלת חומר פרסומי ועדכונים. הודעת דחייה תישלח בעת יצירת קשר עם החנות בטלפון: 050-570-5305, או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה אם יימצא בדיוור. 
 7. האתר שולח הודעות בכל דרך, לרבות בדואר, מייל ו/או הודעות טקסט (לרבות לטלפונים ניידים), במסגרת תפעול האתר ו/או במסגרת מתן שירותים למשתמשי האתר, כגון שליחת אימות, מידע, תזכורות להשלמת הזמנות, “מידע פרסומי” וחשבוניות עסקה. המשתמש מאשר בזאת לאתר לשלוח מידע כזה.
 8. הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווים הסכמה של המשתמש כי החנות תוכל להפעיל בקרה ממוחשבת על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. החנות תהיה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר על מנת לשלוט ו/או לפקח ו/או לפתח ו/או לשמור על איכות השירותים, רמתם ושלמותם ו/או כדי לעמוד בכל דין ו/או לצרכיו.
 9. החנות רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.

➤ חזרה לדף הבית